Hoppa till innehåll

Tester

PCR-test (resetest)

Ett PCR-test påvisar förekomst av virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv virusinfektion. Testet kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från 2 dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. Är testet positivt är reglerna sådana att man ej får resa.

Intyget är signerat av vår legitimerade läkare och försett med en QR-kod så att det kan verifieras online i hela världen. Intyget är mycket svårt att förfalska. 

Resultatet kan vara Negativt, Positivt eller Icke Analyserbart. Prevalensen av icke analyserbara svar hos oss är mindre än 0,4%. Om detta sker kör laboratoriet om analysen utan kostnad samma kväll. Om även omkörningen är icke analyserbar och det leder till att ett nytt prov behöver tagas är även det kostnadsfritt, men vi svarar ej för merkostnader som uppkommer i en sådan situation.

Certifikatet är utfärdat på engelska och innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare. 

Se till att ha minst 6h marginal från testsvar till avresa. 

Antigentest (snabbtest)

Ett antigentest är till för att påvisa förekomst av virus och är en metod för att påvisa en pågående infektion med COVID-19. Testet är ett snabbtest med svar på 15 minuter. Ett antigentest är ett utmärkt screeningprov.

Antigentestet vi använder är från Tyska NADAL och har en mycket hög specificitet (>99.9%). Detta innebär att sannolikheten för att få ett negativt svar om man inte har COVID-19 är minimalt. Ett positivt svar skall bekräftas med ett PCR, då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus. 

Testresultatet kan vara positivt eller negativt. Ingen nivå av virushalterna bestäms med detta prov. 

Certifikatet är utfärdat på engelska och innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare. Det är försett med QR-kod och är mycket svårt att förfalska. Testresultat och läkarintyg sändes ut direkt. 

Antikroppstest

Ett IgG-/IgM-antikroppstest kan påvisa om ni har en färsk eller haft en tidigare coronavirusinfektion. IgG – en så kallad minnesantikropp, utgör en del av vår immunitet. Har man IgG har man ett skydd som sannolikt varar denna säsong och kan vistas i riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten. IgM, akutantikroppar, indikerar en färsk infektion. 

Snabbtester tages med enkelt stick i fingret. Blodet sugs upp i en pipett och droppas i testkassetten tillsammans med reagens. Önskar man mäta nivåer av antikroppar i blodet bistår vi med det för venös provtagning. Vår provtagare kommer att förklara vad Ert svar innebär för just er. Vi använder antikroppstester från Healgen. Antikroppstesterna uppfyller Folkhälsomyndigheten prestandakrav för snabbtester. Snabbtester för antikroppar är screeningtester, och en koncentrationsbestämning av antikroppar rekommenderas alltid vid positivt provsvar.