Hoppa till innehåll

Din mobila testmottagning – My Care Clinic

Din mobila testmottagning – vi kommer till dig.

Vi utför Covid-19-relaterade tester. Snabbt och effektivt, och med ett legitimerat intyg som bevisar att du har blivit testad. 

Your mobile Covid clinic – call ´46 702 65 42 93. We decide together where we meet, depending on where you are based.

We perform Covid-19-related tests. Fast and efficient, and with a legitimate certificate 
that proves that you have been tested. BOOKINGS ONLY

 

 

Välkommen, Glöm inte ta med er passet, ifall ni reser på det.

Ring +46733 100 530 el contact@mycareclinic.se

Våra tester/Our test

Antigentest (snabbtest)

395 sek
Inkl. certifikat utfärdat av läkare, internationellt godkänt
Svar inom 15 minuter

Antikroppstest

299 sek
Inkl. certifikat utfärdat av läkare, internationellt godkänt

PCR-test (svalgprov)

1100 sek

Inkl. certifikat utfärdat av läkare, internationellt godkänt

Villkor

Vi använder oss av tester och laboratorier som följer Folkhälsomyndighetens krav för din trygghet. Du får ditt provsvar krypterat digitalt direkt till din epostadress och/eller på sms.

Vilka regler som gäller för ditt resmål kan variera från dag till dag och vi uppmanar därför våra kunder att kontinuerligt kontrollera vilka regler som gäller för just din resa. Rätt information får du på inreselandets ambassad.

Proverna tas av vår kvalificerade vårdpersonal.

Har du symtom och vill veta om du har Covid-19 skall du kontakta 1177.se.

InnoVacc står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn. Alla läkare är legitimerade av Socialstyrelsen.