Hoppa till innehåll

Om oss

InnoVacc utför preventiv medicinsk provtagning för privatpersoner och företags anställda i syfte att bekräfta individers möjlighet att agera i termer av arbete och resor, och utfärdar legitimerade intyg som bevis för att personen i fråga är frisk.

Proverna tas av vår kvalificerade vårdpersonal.

Vi använder oss av tester och laboratorier som följer Folkhälsomyndighetens krav för din trygghet.

Alla läkare är legitimerade av Socialstyrelsen.

InnoVacc står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.