Om oss

InnoVacc utför preventiv medicinsk provtagning för privatpersoner och företags anställda i syfte att bekräfta individers möjlighet att agera i termer av resor och arbete, och utfärdar legitimerade intyg som bevis för att personen i fråga är frisk.

Vi använder oss av tester och laboratorier som följer Folkhälsomyndighetens krav och är ISO-certifierade för din trygghet.

Proverna tas av vår kvalificerade vårdpersonal.

InnoVacc står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Alla läkare är legitimerade av Socialstyrelsen.