Intyg

Här beskrivs det intyg som utfärdas till företag.